Skolefrukt

Skolefrukt er et ledd i myndighetenes arbeid med å øke forbruket av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever. Alle elever som deltar i Skolefrukt, enten gratis eller foreldrebetalt, får daglig en frukt eller grønnsak på skolen.

Abonnementet på Skolefrukt (skoler med klasse 1-7) betales av elevens foreldre/foresatte. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak som kan være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong.

Tilbudet er subsidiert av myndighetene med kroner 1 og koster kroner 2,50 per dag. Foresatte betaler kun for de dagene skolen har bestemt at det skal deles ut frukt/grønt.

Hvorfor frukt og grønnsaker på skolen?
Ni av ti barn og unge sier at de liker frukt og grønnsaker godt. Likevel er norske barn blant de som spiser minst frukt og grønnsaker i Europa. Skolefrukt utgjør en del av arbeidet med å få barna til å spise mer frukt og grønnsaker.

Tilgjengelighet er den viktigste faktoren for å få barn og unge til å spise mer frukt og grønnsaker. Derfor har vi etablert Skolefruktordningen slik at elevene får en frukt eller grønnsak utdelt hver skoledag. Elever som deltar i Skolefrukt, spiser mer frukt enn elever som ikke deltar i Skolefruktordningen.

Skolefrukt er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Gratis frukt for elever på ungdomstrinnet
Siden høsten 2007 har Kunnskapsdepartementet gitt rammetilskudd til kommunene for at de skal tilby elever på ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10) gratis frukt/grønt.

Ordningen er lovfestet fra 2008. Det er om lag 280.000 elever som går på denne type skoler, og de aller fleste av disse hadde et tilbud om daglig frukt høsten 2011.

FOr mer informasjon om Skolefrukt: Helsedirektoratet.no

Leave a Reply