Skyll frukt og bær

Frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet, kan inneholde bakterier, parasitter og virus som gir oppkast og diaré. Du bør derfor alltid skylle frukt, bær og grønnsaker før du spiser dem. Noen produkter bør også varmebehandles før det spises.

Selv om frukten, bærene eller grønnsakene ser rene og pene ut, kan det være bakterier, virus og parasitter på dem. Vær spesielt oppmerksom på frukt, bær og grønnsaker fra varmere land. Slike produkter kan utgjøre en større risiko pga. klima, liten tilgang på rent vanningsvann, bruk av naturgjødsel og gjerne mange små uavhengige produsenter med mangelfull kunnskap om hygienisk produksjon. Dårlig håndhygiene hos de som høster og håndterer frukt og grønnsaker kan også bidra til smitte.

Krydderurter kan også være forurenset med smittestoffer. I 2007 gjennomførte Mattilsynet et prosjekt hvor det ble tatt ut 162 prøver av krydderurter fra Sør-Øst Asia. Det ble da påvist Salmonella i 15 % av prøvene.

I Norge har vi hatt et økende antall sykdomsutbrudd forårsaket av ulike importerte grønnsaker, som blant annet sukkererter, ulike salater, friske krydderurter og spirer. I Sverige, Danmark og Finland har det vært flere utbrudd av omgangssyke forårsaket av importerte fryste bringebær

Vær spesielt oppmerksom på følgende produkter:

Bladgrønnsaker og krydderurter
Man skal være spesielt oppmerksom på bladgrønnsaker og krydderurter som er importert fra land med varmt klima og hvor rent vanningsvann kan være mangelvare. Bladgrønnsaker (f.eks. salat) og krydderurter spises ofte uten forutgående varmebehandling. I tillegg har slike produkter en utforming som gjør at produktene lett kan fange opp smittestoffer fra forurenset vanningsvann eller ved uhygienisk håndtering. Risikoen kan reduseres ved å varmebehandle slike produkter før servering. Dette er en god regel, spesielt når importerte krydderurter skal tilsettes i retter som kan gi gode vilkår for vekst av bakterier. Dersom det ikke er aktuelt med varmebehandling, vil en kunne redusere risikoen for oppvekst av noen smittestoffer ved å tilsette krydderurtene rett før konsum eller servere dem ved siden av. For bladgrønnsaker og krydderurter som skal spises rå kan risikoen reduseres ved å legge disse i eddikvann i ca. 10 minutter (bruk om lag 3 korker 7 % husholdningseddik per liter vann). Denne behandlingen er kjent for å sterkt redusere antallet for de fleste salmonellabakterier, samt for enkelte andre sykdomsfremkallende bakterier.

Minimais, sukkererter og asparges
Minimais, sukkererter og asparges er produkter som tradisjonelt blir varmebehandlet før konsum i en rekke eksportland. Varmebehandling reduserer mengden smittestoffer og produktene kan i utgangspunktet være av en dårlig hygienisk kvalitet uten at dette skaper problemer i opprinnelseslandet. Importert rå minimais, sukkererter og asparges bør gis et oppkok før konsum.

Fryste bær
Det har vært registrert flere utbrudd med norovirus i Danmark, Sverige og Finland forårsaket av importerte fryste bringebær. Norovirus overlever svært godt i fryste bær og smitter til bærene ved uhygienisk håndtering eller fra forurenset vann. Norovirus dør ved varmebehandling og for å redusere risikoen for smitte anbefales det å koke importerte fryste bringebær i 1 minutt før de benyttes i retter som ikke skal varmebehandles.

Spirer
Spirer regnes som et risikoprodukt fordi spireprosessen gir svært gode vekstvilkår for eventuelle bakterier som finnes på frøene før spiring. Frø som skal benyttes til spiring må derfor være av en god hygienisk kvalitet. Norske virksomheter som importerer, produserer eller omsetter friske spirer skal sikre at spirene i norske butikker har en akseptabel hygienisk kvalitet. Dette gjelder også frø som frembys for hjemmespiring.

Kilde: Matportalen.no

Leave a Reply